Tietosuoja

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Edellä mainittujen tietojen saamiseksi, tulee henkilön todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella Orhi Oy:n asiakaspalvelussa osoitteessa Kisällinkatu 8, 70780 Kuopio. Orhi Oy:ltä otetaan yhteyttä ilmoittaneeseen ja sovitaan aika tunnistautumista varten.